Scroll

11

04-2022

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN MŨI NÉ SUMMERLAND THÁNG 03/2022

Hưng Lộc Phát Group cập nhật tiến độ dự án Mũi Né Summerland tháng 03/2022. Các hình ảnh tại công trình dự án:

Dãy nhà phố 1
Dãy nhà phố 2
Dãy nhà phố 2
Dãy nhà phố 3
Dãy nhà phố 4
Dãy nhà phố 5
Dãy nhà phố 5
Dãy nhà phố 6
Dãy nhà phố 6
Dãy nhà phố 10
Dãy nhà phố 10
Dãy nhà phố 10
Dãy nhà phố thương mại 1
Dãy nhà phố thương mại 2
Dãy nhà phố thương mại 7
Dãy nhà phố thương mại 8

Hưng Lộc Phát

    Đăng ký nhận
    thông tin dự án

    Đăng ký nhận
    thông tin dự án